Iwona Wołowiec

Iwona Wołowiec

Język niemiecki to moja pasja, którą chętnie dzielę się z innymi.

Miałam możliwość doskonalić go w czasie studiów filologicznych na Akademii Świętokrzyskiej (dziś znanej jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dzięki takiej kombinacji zdobyłam i doświadczenie pedagogiczne i w translatoryce.
Praca w szkołach państwowych oraz prywatnych szkołach językowych, prowadzenie kursów językowych dały mi możliwość zgromadzenia dużego doświadczenia w nauczaniu języka niemieckiego. Słuchacze chętnie uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach, organizowanych z mojej inicjatywy spotkaniach pozaplanowych (przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, kawiarenka językowa), w konkursach językowych, a także imprezach okazjonalnych (np. Dzień języka niemieckiego). Wielokrotnie doceniano moje metody edukacyjne i umiejętność zainteresowania przedmiotem, czego efektem jest stuprocentowa zdawalność matury z języka niemieckiego oraz wypromowanie kolejnych studentów filologii germańskiej.
Poza nauczaniem języka niemieckiego zajmuję się tłumaczeniem tekstów. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywałam m.in. w trakcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pracując zawodowo w dużym wydawnictwie naukowym i biurach tłumaczeń.
Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że potrafię własny zapał do nauki języków obcych skutecznie przelać na swoich uczniów.