Cennik


Darmowa lekcja próbna!

Indywidualnie

75/18EUR
  • 1 uczeń + 1 lektor
  • Czas trwania 60 min
  • Indywidualny program nauczania
  • Elastyczne godziny nauki
  • Płatność za 1 miesiąc z góry
  • Możliwość odwołania/przesunięcia zajęć
  • Zapewnione materiały dydaktyczne
  • Możliwość przerwania nauki w dowolnej chwili
  • (informacja dzień wcześniej, zwrot nadpłaconej kwoty)
Zapisz się

W parach

100/24EUR
  • 2 uczniów + 1 lektor
  • Czas trwania 60 min
  • Indywidualny program nauczania
  • Elastyczne godziny nauki
  • Płatność za 1 miesiąc z góry
  • Możliwość odwołania/przesunięcia zajęć
  • Zapewnione materiały dydaktyczne
  • Możliwość przerwania nauki w dowolnej chwili
  • (zwrot nadpłaconej kwoty, informacja dzień wcześniej)
Zapisz się

Grupowe

  • ceny ustalane indywidualnie
  • od 3 uczniów + 1 lektor
  • Czas trwania 60 min
  • Indywidualny program nauczania
  • Elastyczne godziny nauki
  • Płatność za 1 miesiąc z góry
  • Możliwość odwołania/przesunięcia zajęć
  • Zapewnione materiały dydaktyczne
  • Możliwość przerwania nauki w dowolnej chwili
  • (zwrot nadpłaconej kwoty, informacja dzień wcześniej)
Zapisz się