O JĘZYKU NIEMIECKIM

Dafür, damit, dazu, daran, darauf, dazu - jak to ogarnąć?

Dafür, damit, dazu, daran, darauf, dazu – jak to ogarnąć?   Przede wszystkim – proszę nie uczcie się tego na pamięć, ponieważ  nie jest to możliwe …  jest to zbędne….  ma to logiczne wytłumaczenie….   Piotr Bukartyk śpiewa: „a wszystko przez tę chemię”. Die Toten Hosen twierdzą, że „an allem sind die Männer schuld”. Według przysłowia „Irren ist menschlich”. A nam z
Read more

Rodzajnik męski

Tak, nawet Skoda jest rodzaju męskiego J   Dziś tekst na temat rodzajników w języku niemieckim wycelowany w rodzajnik DER. Also los…. Rodzajnika męskiego der używamy dla: wszystkich istot męskich z natury – der Mann, der Soldat, der Arzt pór roku – der Winter, der Sommer miesięcy – der Januar, der Februar pór dnia – der Morgen (ale die Nacht) dni tygodnia
Read more

Z "zu" czy bez "zu"

Kiedy w jednym zdaniu z dwoma czasownikami stawiamy „zu“? O tym, czy w zdaniu pojawi się bezokolicznik z „zu” czy „zu” będzie zbędne decyduje pierwszy czasownik w zdaniu, czyli ten czasownik, którym ma odmienią końcówkę. Ich habe noch viel zu machen. –> czasownik „habe” wymusza zastosowanie „zu machen” Du brauchst mir nicht zu helfen. –> czasownik „brauchst” wymusza zastosowanie „zu helfen” Zatem
Read more

Jeszcze raz o przyimkach

Czy często zdarza Wam się zdarza, że Wasz potok słów w języku obcym blokuje przyimek? in? auf? nach? zu? an? To tylko początek listy przyimków… Dziś kilka słów na temat zastosowania przyimków in/ auf/ an w odniesieniu do miejsc. Aby ułatwić zrozumienie ich zastosowania, sięgnę po uproszczenie, bo przecież nauka ma być lekka, łatwa i przyjemna ☺ an + woda i okolice
Read more

Szyk w zdaniu, czyli dlaczego czasownik wędruje...

O co chodzi z tym szykiem? O to, że czasownik przemieszcza się z zdaniu zależnie od tego, jaki spójnik (jaki łącznik) łączy zdania.   Szyk prosty Ich lese ein Buch und meine Schwester hört laut Musik. Szyk przestawny   Meine Schwester hört laut Musik, trotzdem kann ich das Buch lesen. Szyk końcowy   Ich kann das Buch lesen, obwohl meine Schwester laut
Read more

Ich helfe dir, dann HABE ich Zeit // denn ich HABE Zeit - czyli szyk prosty i przestawny

Kiedy warto używać spójników?   Spójniki urozmaicają wypowiedź, dzięki temu jest ona bardziej dojrzała. Ich stosowanie jest dowodem na ewolucję naszej znajomości języka obcego. Nie bójmy się ich stosować, nawet jeśli będziemy robić błędy. Dużym sukcesem jest wiedzieć, kiedy je zastosować i umieć siebie poprawić. Tak, powiedziałam źle, ale wiem, co było źle i potrafię to poprawić, to wielka sztuka. I nigdy
Read more

Rzeczowniki złożone, czyli niemieckie tasiemmce

Tym razem przyjemna zabawa językowa: RZECZOWNIKI ZŁOŻONE.   Rzeczowniki złożone składają się z minimum dwóch słów, a o rodzajniku całego słowa decyduje ostatni rzeczownik. die Kinder + der Garten = der Kindergarten schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer   Jak poradzić sobie z niemieckimi tasiemcami: die Fuβballspielmannschaft? Takiego tasiemca należy po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli na słowa składowe i
Read more

Rodzajnik żeński DIE

Rodzaju żeńskiego są w języku niemieckim: rzeczowniki oznaczające istoty żeńskie, np. die Mutter, die Schwester, die Polizistin, die Lehrerin. Uwaga: das Mädchen to forma zdrobniała, zakończona na –chen, dlatego jest rodzaju nijakiego; nazwy drzew, kwiatów i owoców, np. die Eiche, die Buche, die Fichte, die Rose, die Tulpe, die Nelke, die Birne, die Orange, die Erdbeere. Wyjątki: das Veilchen, der Flieder, der
Read more

Przyimki jeszcze prościej

  Reist ihr gern? Die Koffer einpacken und los….  ins Blaue, in den Wald, ans Meer, ins Gebirge, ins Ausland, auf den Spielplatz oder egal irgendwohin J Jede Reise hat ihr Ziel und dann nach Hause   Wohin? Ich fahre…. Wo? Ich bin…. Woher? Ich komme ….. in die Schule in der Schule aus der Schule in den Park in dem (im)
Read more

an, in, auf ? Porządkujemy przyimki

Czy często zdarza się Wam zdarza, że Wasz potok słów w języku obcym blokuje przyimek? in? auf? nach? zu? an? To tylko początek listy przyimków…..   Dziś kilka słów na temat zastosowania przyimków in/ auf/ an. Aby ułatwić zrozumienie ich zastosowania, sięgnę do uproszczenia, bo przecież nauka ma być lekka, łatwa i przyjemna J   an +     woda i jej okolice
Read more

Podwójny rodzajnik

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim mogą mieć podwójny rodzajnik, do wyboru do koloru 😉 Przecież tak wiele osób zapamiętuje rodzajniki kolorami. Najczęściej są to rzeczowniki zapożyczone: Cola – die/das Nutella – die/das Quiz – der/das Sakko – der/das Virus – der/das Bonbon – der/das Gelee – das/der Gulasch – der/das Joghurt – der/das Keks – der/das Ketchup – der/das Marzipan – das/der
Read more

czas Perfekt

Dziś jeszcze kilka słów o czasie Perfekt dla czasowników haben i sein. Doświadczenie pokazuje, że kiedy miłośnicy języka niemieckiego mają utworzyć czas przeszły Perfekt dla poniższych zdań, to nic trudnego. Ich lerne Deutsch.        Ich habe Deutsch gelernt. Wir spielen Fußball.     Wir haben Fußball gespielt. Er geht in die Schule.   Er ist in die Schule gegangen.   Ale przy zdaniach typu:
Read more

AM czy IM?

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska napisała: „Czas jak to Czas, krawiec kulawy”.   Ten piękny wiersz podsunął mi pomysł napisania kilku słów o określeniach czasu w języku niemieckim, żeby Twój niemiecki nie został nazwany kulawym ☺ Irren ist menschlich, ale po co się mylić, kiedy wystarczy zapamiętać, który przyimek jest do czego!   am + dni tygodnia                  am Montag am + pełna data                      am ersten
Read more

Zaprzeczenia

– Przepraszam, czy my się przypadkiem nie znamy? – Tak. – Nie znamy się? – Nie.   I zgłupiałam. To znamy się, czy się nie znamy??   Zacznijmy od samych negacji (czyli przeczeń). W języku polskim można użyć kilku negacji w jednym zdaniu, w języku niemieckim tylko jednej. Nie znam tu nikogo.                 Ich kenne hier niemanden. Nic dla ciebie nie mam.            Ich
Read more

Następstwo czasów

Pewne czynności, zdarzenia, sytuacje miały np. miejsce w przeszłości, lecz następowały po sobie, jedna wcześniej, druga później. Dla rozróżnienia, która sytuacja wydarzyła się wcześniej, a która później stosujemy następstwo czasów.   Czynność wcześniejsza Czynność późniejsza Präsens Perfekt Präteritum Plusquamperfekt   Nachdem wir die Pizza bestellt haben, essen wir sie. Nachdem wir die Pizza bestellt hatten, aßen wir sie.   Przecież najpierw trzeba
Read more

Ich bin/ habe gefahren.

Ich bin zu Anna gekommen. Ich habe einen Döner gegessen. Dlaczego w pierwszym zdaniu do budowy czasu przeszłego Perfekt potrzebujemy czasownika posiłkowego sein, a w drugim haben? Czasowniki posiłkowe można śmiało porównać do metadanych tudzież hasztagów – przekazują one informacje lekko ukryte oraz pozwalają na grupowanie zagadnień gramatycznych pod określonymi kryteriami. Z pozoru niepotrzebne, ale kiedy ich nie ma, robi się bałagan.
Read more

Ich fahre Auto/ Ich fahre mit dem Auto....

Ich fahre Auto                                     Prowadzę samochód, kieruję nim. Ich habe Auto gefahren.                    Prowadziłem samochód, kierowałem nim.   Ich fahre einen Zug                            Prowadzę pociąg, kieruję
Read more

DER, DIE czy DAS - jak dopasować rodzajnik po końcówkach rzeczowników

der, die, das? Jak dopasować rodzajnik?   Język to twór, twór, który został zbudowany na pewnych powtarzalnych zasadach. Te zasady dotyczą także zastosowania rodzajnika. Końcówka rzeczownika może nam wskazać prawidłowy rodzajnik.   der: -ig ; -ing ; -or ; -ismus der König, der Flüchtling, der Direktor, der Pessimismus   die: -heit ; -keit ; -schaft ; -in ; – ; -ei die
Read more

Zastosowanie czasów w języku niemieckim

Oto jeden cytat z Alicji z Krainie Czarów: „W tym właśnie sęk, że Czas nie znosi, aby go zabijano. Gdybyś była z nim w dobrych stosunkach, zrobiłby dla ciebie z twoim zegarem wszystko, czego byś chciała.” Dziś kilka słów o czasach w języku niemieckim. Nie będziemy się w nie zagłębiać jak studenci filologii. Przekazuję na Wasze ręce najważniejsze funkcje poszczególnych czasów w
Read more

Budowa ramowa, czyli miejsce czasownika w zdaniu

Zdania z języku niemieckim cechuje budowa ramowa, która zmusza odbiorcę do cierpliwości 😉 Zdarza się Wam czasami nie słuchać kogoś do końca? Przerwać albo uprzedzić koniec czyjejś wypowiedzi swoją odpowiedzią? W języku niemieckim kluczowa dla wypowiedzi informacja może znajdować się na końcu zdania. Bitte mach das Fenster zu / auf. Proszę otwórz/zamknij okno. Ich habe den Test bestanden/abgelegt. Zdałem test / Napisałem
Read more

Spójniki ALS vs. WENN

Spójniki ALS vs. WENN Rodowitym użytkownikom języka niemieckiego też się to myli, słyszałam na własne uszy.   Spójnik to słowo łączące dwa zdania w jedno. Dzięki spójnikom wypowiedź brzmi lepiej, dojrzalej, dokładniej przekazuje myśli osoby mówiącej, zdania są milsze dla ucha. Ucząc się dobrze jest porównać przykłady użycia ze swoim językiem ojczystym. Zajmiemy się spójnikami, które wprowadzają – fachowo mówiąc – zdanie
Read more

Gdybanie cz.1

Gdybym był bogaty… tarara rara tarara rara rarara! Jak poprawnie gdybać po niemiecku? W języku polskim do gdybania używamy czasownika + by – niezależnie od tego, czy gdybamy o rzeczach niemożliwych, czy rozprawiamy o skutkach błędnych decyzji z przeszłości. Po niemiecku trzeba rozróżnić, czy sytuacja miała rzeczywiście miejsce, czy tylko wypowiadamy pobożne życzenia.   Wenn ich einmal reich wäre …. Gdybym był
Read more

seit vs. ab

seit vs. ab   Dziś będzie o podchwytliwej różnicy w postrzeganiu czasu.   Seit meinem zehnten Lebensjahr rauche ich. Od dziesiątego roku życia palę.   Ab morgen werde ich nicht mehr rauchen. Od jutra nie będę już palić.   seit = przeszłe od (momentu w przeszłości do teraz) ab = przyszłe od (momentu w przyszłości do …. odwołania :))
Read more

Der, die, das... Teil 2.

Są wyjątki. Może nie wyjątki. Są sytuacje, kiedy w języku utarły się słowa wskazujące na ich pierwotne znaczenie.  Kommst du mit ins (in das) Kino? Przecież jest wiele kin, a my się jeszcze nie umówiliśmy, do którego idziemy… Tak, ale Niemcy nie mówią w takim zdaniu o miejscu, tylko o “kinematografii”, idziemy na film, na ruchomy obraz. Każdy tak samo, wie, co
Read more

Der, die, das ...

Rodzajnik określony, rodzajnik nieokreślony. Może to brzmieć jak difosforan chlorochiny albo wyłączone enabledy. Melodyjne, ale o co chodzi?   Zdradzę Wam tę tajemnicę.  Postarajcie się zapamiętać poniższą zasadę i próbujcie ją zauważać za każdym razem, kiedy przeczytacie lub usłyszycie jakiś rodzajnik. Z czasem dostrzeżecie, że każda książkowa zasada dotycząca stosowania rodzajników zawiera się w jednej regule:   Kiedy Ty oraz Twój rozmówca/odbiorca
Read more

Naucz się uczyć!

Macie czasami wrażenie, że Wasza nauka idzie w las? Zastanawialiście się kiedyś, czy potraficie się uczyć efektywnie? Jak się uczyć, żeby zostało na całe życie? „Włam się go mózgu”, tak Radek Kotarski zatytułował swoją książkę, która zainspirowała mnie do napisania tego tekstu. Kilka wskazówek, wśród których mam nadzieję, każdy znajdzie coś dla siebie, „włamie się do swojego mózgu”. Przeczytajcie, przetestujcie, napiszcie, które
Read more