Mam dość! Mam po kokardki i po uszy! Jak to powiedzieć po niemiecku?

To, jak bardzo mamy dość, możemy po niemiecku wyrazić na wiele sposobów. Zwykle są one analogiczne do polskich tego typu wyrażeń, a wynika to z naszej ludzkiej fizjologii. Kiedy mamy dosyć, ściska nam się gardło, przytyka nos, rozpiera brzuch…

Kiedy się najedliśmy i napiliśmy do syta, możemy powiedzieć neutralnie:

Ich hab’ genug gehabt. Już mi wystarczy. (Dosłownie: Już miałam dosyć.)

Żeby zobrazować karmiącemu , co dokładnie może się zaraz zdarzyć, możemy powiedzieć:

Jetzt platzt mir aber der Kragen! Zaraz pęknie mi kołnierz. 

Bez wnikania w szczegóły fizjologiczne, delikatnie, za to niekoniecznie o jedzeniu — o wszystkim:

Jetzt reicht’s mir aber! Teraz to mi już wystarczy.
Das reicht mir jetzt. To mi wystarczy.
Ich habe die Nase voll. Mam po dziurki w nosie (Dosłownie: Mam pełen nos) 
Ich habe die Schnauze voll. Dosłownie: Mam pełen pysk. 
Ich hab die Faxen dicke! Mam dość (tego pitolenia, tej szarpaniny). 

Jest to starodawne powiedzenie o kilkusetletniej historii nawiązujące do czasownika fickfacken, który dawniej używany był do określania raczej nieprzyjemnego „latania w te i nazad”. 

Jeżeli mamy dosyć tak bardzo, że aż nie zamierzamy się ani angażować, ani przeżywać, mówimy:

Das ist nicht mein Bier. To nie moje piwo. Czyli: to nie moja para kaloszy, nie moja bajka. 

Nie mój problem.

Abwarten und Tee trinken. Przeczekać i wypić herbatkę. Poczekamy i zobaczymy.  

Tym spokojnym akcentem żegnam się z wami na dziś. 🙂

https://de.wiktionary.org/wiki/die_Faxen_dicke_haben
https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/die-faxen-dicke-haben-100.html

Mam dość! Mam po kokardki i po uszy! Jak to powiedzieć po niemiecku?
Tagi: