denglisch

Czy zauważyliście, ile angielskich słów przenika do języka niemieckiego (i nie tylko): chatten, downloaden, skypen, recyceln, googeln, kicken, interviewen, relaxen, shoppen, jobben. To tylko przykładowe czasowniki. Mamy też rzeczowniki takie jak: Handy, Baby, Laptop, Event, Song, File, Blog czy Update. Taki zangielszczone język niemiecki nazywamy potocznie Denglisch.

Czy wyobrażacie sobie, żeby używać 100% niemieckich, niezangielszczonych odpowiedników tych słów? 

chatten = online plaudern
downloaden = herunterladen
skypen = über das Internet telefonieren
recyceln = wiederverwenden
googeln = recherchieren
kicken= Fußball spielen, stoßen
interviewen = ausfragen
relaxen = ausruhen
shoppen = einkaufen
jobben = arbeiten

Słowa zaczerpnięte z języka angielskiego są pełnoprawną częścią języka niemieckiego i śmiało należy ich używać! Pamiętajcie jednak, że nawet najbardziej angielsko brzmiące wyrazy podlegają niemieckiej gramatyce. Czasowniki należy odmieniać np. przez osoby i czasy.

Czas teraźniejszy Präsens:

Czas przeszły Prätertum:
ich chattete / downloadete.

Czas Przeszły Perfekt:
ich habe gechattet / downgeloadet.

Czas przyszły Futur:
ich werde chatten / downloaden.

Infinitiv:

Ich kann die Datei nicht downloaden.

Die Datei ist downzuloaden.

Wszystkie rzeczowniki zapożyczone z angielskiego muszą mieć niemiecki rodzajnik i liczbę mnogą. I tu często przychodzi z pomocą niemiecki wyraz rodzimy:

Skoro słowo Telefon ma rodzajnik das, to także das będzie rodzajnikiem dla słowa Handy.

das Kind – das Baby
der Rechner – der Computer

Niektóre słowa mogą mieć podwójny rodzajnik.

der/ das Laptop
der/ das Event, das Ereignis
der/ das File, die Datei

Niestety nie ma w tej kwestii stuprocentowej reguły i najlepiej zapamiętać je z rodzajnikiem: der Song, der Blog, das Update (die aktualisierte Version) czy das Updaten (Aktualisieren, auf den neusten Stand bringen).

Rzeczowniki także odmieniają się przez przypadki:

A ponieważ są to wyrazy z języka angielskiego, to w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę „s”.

das Baby, die Babys
der Blog, die Blogs
der Song, die Songs
das Update, die Updates

Naturalnie tylko wtedy, kiedy liczba mnoga istnieje.

das Updaten = aktualizowanie. To słowo występuje tylko w liczbie pojedynczej. W sumie logiczne… 

Nie można pominąć także przymiotników: clever, fair, fashionable, smart, sexy, happy, które po rodzajniku muszą otrzymać właściwą końcówkę przymiotnika.

eine clevere Frau
ein faires Spiel
kein smarter Verkäufer

Podobnie jak większość przymiotników możemy je także stopniować:

smart – smarter – am smartesten

Niektóre przymiotniki (często, które zakończone są samogłoską) np. sexy, happy pozostają nieodmienne.

Eine sexy Frau
Ein sexy Mann
Ein happy Kind

Wiele zapożyczeń tak mocno tkwi w niemieckim, że nie zdajemy sobie nawet sprawy, że nie jest to rdzennie niemiecki wyraz, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie używanie jego niemieckiego odpowiednika.

Bo kto z was powie: 

Ich muss einen neuen Rechner kaufen. Mein alter ist schon kaputt.

Chyba nikt…

Denglish. Angielskie słowa w niemieckim.
Tagi: