Nach Polen, in die Schweiz, in den Iran…

Skoro już znamy języki, możemy podróżować.

Większość nazw państw w języku niemieckim jest rodzaju nijakiego, jednak przy nazwach państw najczęściej nie ma potrzeby podawania rodzajnika. Mówimy:

Ich fahre

 • nach Polen, 
 • nach Deutschland, 
 • nach England, 
 • nach Bulgarien, 
 • nach Bolivien.

Nieliczna grupa państw ma rodzajnik męski, np. :

der Iran, der Irak, der Sudan, der Oman, der Libanon, der Vatikan.

Powiemy:

Ich fahre

 • in den Iran, 
 • in den Irak, 
 • in den Sudan, 
 • in den Oman,
 • in den Libanon, 
 • in den Vatikan.

Jeszcze jedna równie nieliczna grupa państw ma rodzajnik żeński, np. :

die Schweiz, die Ukraine, die Türkei, die Mongolei

albo postać liczby mnogiej, np.:

die USA, die Niederlande

Powiemy:

Ich fahre 

 • in die Schweiz, 
 • in die Ukraine, 
 • in die Türkei, 
 • in die Mongolei, 
 • in die USA, 
 • in die Niederlande.
Nach Polen, in die Schweiz, in den Iran…
Tagi: