pen

Ich fahre Auto.                                     Prowadzę samochód, kieruję nim.

Ich habe Auto gefahren.                    Prowadziłem samochód, kierowałem nim.

Ich fahre einen Zug .                           Prowadzę pociąg, kieruję nim.

Ich habe einen Zug gefahren.            Prowadziłem pociąg, kierowałem nim.

Ich fahre mit dem Auto                     Podróżuję samochodem; (przy)jadę samochodem.

Ich bin mit dem Auto gefahren.        Podróżowałem samochodem; (przy)jechałem samochodem.

Ich fahre mit dem Zug.                      Podróżuję pociągiem; (przy)jadę pociągiem.

Ich bin mit dem Zug gefahren.          Podróżowałem pociągiem; (przy) przyjechałem pociągiem.

Ich fahre Rad.                                    Jadę na rowerze.

Ich bin Rad gefahren.                       Jechałem na rowerze.

Ich fahre Auto/ Ich fahre mit dem Auto….