Ich fahre Auto                                     Prowadzę samochód, kieruję nim.

Ich habe Auto gefahren.                    Prowadziłem samochód, kierowałem nim.

 

Ich fahre einen Zug                            Prowadzę pociąg, kieruję nim.

Ich habe einen Zug gefahren.            Prowadziłem pociąg, kierowałem nim.

 

 

 

 

Ich fahre mit dem Auto                     Podróżuję samochodem; (przy)jadę samochodem.

Ich bin mit dem Auto gefahren.        Podróżowałem samochodem; (przy)jechałem samochodem.

 

Ich fahre mit dem Zug.                      Podróżuję pociągiem; (przy)jadę pociągiem.

Ich bin mit dem Zug gefahren.          Podróżowałem pociągiem; (przy) przyjechałem pociągiem.

 

 

 

Ich fahre Rad.                                    Jadę na rowerze.

Ich bin Rad gefahren.                       Jechałem na rowerze.