Deklinacja rzeczownika

Czy wiecie, że rzeczowniki w języku niemieckim są odmienne? Rzeczownik — wraz w rodzajnikiem — odmieniamy przez przypadki. Nazywamy to deklinacją.

Język niemiecki wyróżnia cztery przypadki:

Nominativ — wer? was? (kto? co?)

Genitiv — wessen? (czyj?)

Dativ wem? — (komu? czemu?)

Akkusativ — wen? was? (kogo? czego?)

oraz trzy typy deklinacji rzeczowników.

  1. Deklinacja mocna

Deklinacja mocna to odmiana, w której rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego w przypadku Genitiv mają końcówkę –(e)s, a wszystkie rodzaje mają w przypadku Dativ w liczbie mnogiej końcówkę —n

2. n— Deklination 

Drugim rodzajem deklinacji jest tak zwana n-Deklination. Nazwa ta wynika z tego, że we wszystkich przypadkach poza przypadkiem Nominativ w liczbie pojedynczej rzeczowniki obowiązkowo mają końcówkę — (e)n. Dotyczy się to praktycznie wyłącznie rzeczowników rodzaju męskiego. 

W tym miejscu warto wspomnieć o tzn deklinacji mieszanej, która łączy w sobie cechy deklinacji mocnej z n— Deklination. W poniższy sposób odmienia się kilka rzeczowników rodzaju męskiego i jeden rodzaju nijakiego.

Analogicznie jak der Name należy odmienić np. der Buchstabe, der Gedanke, der Glaube, der Friede. 

3. Deklinacja przymiotnikowa

Trzeci rodzaj deklinacji dotyczy rzeczowników utworzonych od przymiotników.

krank — chory (jaki?)

der Kranke — chory (kto?)

Tego typu rzeczowniki utworzone z przymiotników trzeba odmieniać z końcówkami charakterystycznymi dla przymiotników.

Deklinacja rzeczownika