dzien jednosci niemiec

Dziś jest Dzień Jedności Niemiec. Na podstawie umowy zjednoczenia Niemiec zawartej w 1990 roku pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Niemiecką Republiką Demokratyczną 3. października został ustanowiony dniem wolnym od pracy świętem narodowym. Poniżej zamieszczamy krótki tekst z najważniejszymi słowami związanymi z procesem zjednoczenia.

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer.

Im Jahre 1990 wurde der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ausgehandelt und angenommen. Damit wurde die Teilung Deutschlands nach 45 Jahren überwunden.

Die DDR wurde aufgelöst und ist zur Bundesrepublik Deutschland beigetreten

Im Einigungsvertrag wurde der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit zum gesetzlichen Feiertag bestimmt.

In Deutschland gibt es insgesamt neun gesetzliche Feiertage.

Słowniczek:

die Berliner Mauer = Mur Berliński
der Einigungsvertrag = umowa zjednoczenia
die Bundesrepublik Deutschland (BRD) = Republika Federalna Niemiec
die Deutsche Demokratische Republik (DDR) = Niemiecka Republika Demokratyczna
auflösen = rozwiązywać (związek, umowę)
aushandeln = negocjować
annehmen = przyjąć (ustawę, umowę, propozycję)
beitreten = wstępować do (związku)
der gesetzliche Feiertag = święto ustawowe

Der 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit