3 Oktober

Ostatni temat wywołał lawinę zapytań z waszej strony o poprawny zapis dat w języku niemieckim. Jak zawsze możecie na nas liczyć.

Dzień w języku niemieckim, tak jak i w polskim, jest rodzaju męskiego.

der Tag = dzień

Tego rodzaju musimy się trzymać przy podawaniu dat.

der Montag = poniedziałek
der dritte Oktober = trzeci października
der einunddreißigste Dezember = trzydziesty pierwszy grudnia

Powiemy:

Heute ist Montag, der zehnte Oktober. = Dziś jest poniedziałek, dziesiąty października.

Das war der kalte Montag, an dem ich dich zum ersten mal gesehen habe. = To był ten zimny poniedziałek, kiedy to ujrzałem cię pierwszy raz.

Kiedy musimy odmienić datę, czyli zamiast trzeci październik powiedzieć trzeciego października, stosujemy takie same zasady, jak przy odmianie każdego innego przymiotnika z rzeczownikiem w rodzaju męskim. Przyimek an będzie się łączył z przypadkiem Dativ.

am dritten Oktober = trzeciego października
am einunddreißigsten Dezember = trzydziestego pierwszego grudnia

Am jest zbitkiem słów an+dem, ale w praktyce nikt nie powie an dem dritten Oktober. Zawsze powiemy am dritten Oktober. Chyba, że nie podajemy oschle daty, a opisujemy dzień w sposób bardziej rozbudowany… Wtedy zapis może wyglądać tak: 

Ich sah sie zum ersten mal an einem sehr kalten Montag. = Zobaczyłem ją pierwszy raz jednego zimnego poniedziałku.

An dem kalten Montag, an dem ich sie zum ersten mal sah, habe ich mich zur Arbeit verspätet. = W tamten zimny poniedziałek, kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz, spóźniłem się do pracy.

Datę może padać po innych przyimkach wymagających przypadka Dativ:

Die Ergebnisse werden nach dem vierten August veröffentlicht. = Wyniki zostaną opublikowane po czwartym sierpnia.

Przypadka Akkusativ użyjemy po przyimkach, które tego wymagają. Na przykład:

Die Prüfung wurde auf den fünften Oktober verschoben. = Egzamin został przesunięty na piątego października.

Teraz uwaga:
Jak powiemy po niemiecku: Za sześć dni pojadę na sześć dni do Włoch.
Już wyjaśniamy: 

in sechs Tagen = za sześć dni
für sechs Tage = na sześć dni.

Rozwiąznie: In sechs Tagen fahre ich für sechs Tage nach Italien. 

Wieczorem ci z was, którzy są zapisani na nasz newsletter, dostaną zadania do tego wpisu. Zapraszamy do subskrypcji!

Am zehnten Oktober… czyli jak zapisywać daty w języku niemieckim
Tagi: