Einstein

Dziś kontynuujemy temat podawania dat w języku niemieckim. Przejdźmy od razu do rzeczy!

Jeśli podajemy nie całą datę, ale sam rok, wtedy albo piszemy samą liczbę, albo poprzedzamy ją wyrażeniem „im Jahre”.

Die Wiedervereinigung Deutschlands fand 1990 statt.
Die Wiedervereinigung Deutschlands fand im Jahre 1990 statt.

Proszę nie pomijać słowa Jahre po przyimku im już nigdy więcej. 🙂

Słowo rok jest rodzaju nijakiego i obowiązują je takie same zasady odmiany, jak wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego. 

das Jahr = rok
die Jahre = lata

für + Akkusativ
Die letzte Fußball-Europameisterschaft wurde für (das Jahr) 2020 geplant. 
Ostatnie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zostały zaplanowane na rok 2020.

um + Akkusativ
Die Fußball-Europameisterschaft 2020 wurde um ein Jahr verschoben.
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2020 zostały przesunięte o rok.

nach + Dativ
(Im Jahre) 2021 wurde Italien zum zweiten Mal nach (dem Jahr) 1968 Europameister.
W (roku) 2021 Włochy po raz drugi po (roku) 1968 zostały mistrzem Europy.

Zwróćcie szczególną uwagę, że po niemiecku piszemy albo pomijamy CAŁĄ zawartość nawiasu. Tak, wiem, że podawanie samej liczby roku jest dla was nienaturalne, bo po polsku mówimy „w 2021” – piszemy „w”, a pomijamy samo słowo „rok”. Po niemiecku spokojnie można podać same cyferki.

seit +Dativ.
Seit (dem Jahr) 1990 ist Deutschland wieder vereint. = Od (roku) 1990 Niemcy znów są jednością.

Wieczorem, żeby sobie utrwalić, zajrzyjcie do newslettera!

Im Jahre 1879 wurde Albert Einstein geboren. Podawanie roku w języku niemieckim.