Falsche Freunde 2. Artist, Golf, Kot, Mappe, Puppe – co znaczą te słowa po niemiecku?

Dziś kontynuujemy temat fałszywych przyjaciół. Zobaczcie, które wyrazy w języku niemieckim brzmią znajomo, ale ale….. są to tylko pułapka.

  • 1. der Golf = zatoka

Hast du den Golf von Mexiko bereits gesehen?
Czy widziałeś już Zatokę Meksykańską?

golf = der Rollkragen

Er hat eine Narbe am Hals, darum trägt er immer einen Rollkragen.
On ma bliznę na szyi, dlatego zawsze nosi golf

Kiedy mamy na myśli sport, wtedy słowo golf nie jest już fałszywym przyjacielem. Trzeba tylko pamiętać o rodzajniku: das Golf = golf (sport)

  • 2. der Kot = błoto, kał, odchody

kot = die Katze

Wurden die Parasiten im Kot der Katze nachgewiesen?
Czy pasożyty w kale kota zostały wykryte?

  • 3. der Konkurs = upadłość, bankructwo

Das Unternehmen meldete gestern Konkurs an.
Przedsiębiorstwo wczoraj ogłosiło upadłość.

konkurs = der Wettbewerb

Letztes Jahr war ich am Platz 2 bei diesem Schönheits-Wettbewerb.
W zeszłym roku to ja byłam na drugim miejscu w tym konkursie piękności. 

  • 4. die Mappeteczka

Alle Dokumente sind in dieser gelben Mappe.
Wszystkie dokumenty są w tej żółtej teczce.

mapa = die Karte, die Landkarte

Gut, dass man keine Papierkarte mehr braucht, es gibt ja Google Maps!
Dobrze, że nie potrzeba już papierowej mapy, jest Google Maps!

  • 5. die Puppe = lalka

Spielt deine Tochter gerne mit Barbie-Puppen?
Czy twoja córka bawi się chętnie lalkami Barbie?

pupa = der Popo

Hast du wieder auf den Popo bekommen?
Znowu dostałeś w tyłek?

To nie koniec!

Takich wyrazów, od których włos może się lekko na głowie zjeżyć, jest więcej. Poznacie je w kolejnych wpisach, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Falsche Freunde 2. Artist, Golf, Kot, Mappe, Puppe – co znaczą te słowa po niemiecku?