grubas

Je mehr ich essedesto dicker werde ich.
Im więcej ja jem, tym grubsza staję się ja. 🙂

Powyższy polski odpowiednik przytoczonego niemieckiego zdania brzmi conajmniej dziwnie, ale tak właśnie zabrzmieć musi, żeby nasze polskie oczy i uszy najlepiej zapamiętały tę konstrukcję.

W części zdania po spójniku JE orzeczenie stoi na końcu.

W części zdania po DESTO jest szyk przestawny – orzeczenie stoi przed podmiotem. Oczywiście ta informacja dotyczy tylko odmienionego czasownika, jeżeli orzeczenie składa się z więcej niż jednego elementu.

Je mehr Speicherkapazität dein Handy hat, desto mehr Dateien kannst du darauf speichern.
Im więcej pojemności pamięci ma twój telefon, tym więcej plików możesz na nim przechować.

Czasowniki rozdzielnie złożone:

Je häufiger ich alles vom Teller aufesse, desto mehr nehme ich zu.
Im częściej zjadam wszystko z talerza, tym więcej tyję.

Zamiast spójnika DESTO można użyć UM SO. Oba znaczą to samo.

Je mehr Zeit ich alleine zu Hause war, um so weniger wollte ich ins Büro zurück.
Im więcej czasu byłam sama w domu, tym mniej chciałam wracać do biura.

Wyrażenie z JE DESTO wcale nie musi być zdaniem. Jak najbardziej poprawna jest konstrukcja zawierająca oprócz tego spójnika same przymiotniki i rzeczowniki.

Je mehr Geld, desto mehr Sorgen.
Im więcej pieniędzy, tym więcej kłopotów.

Słowo JE nie musi być elementem konstrukcji JE DESTO. Jest używane też w innych kontekstach. Może być też elementem innego wyrażenia. Popatrzcie:

Die Kinder hatten je 10 Euro mitgebracht.
Dzieci przyniosły po 10 Euro. (Każde dziecko miało swoje 10 Euro.)

Heute lebt man mehr denn je schnell.
Dziś żyje się szybciej niż kiedykolwiek. 

Ostatnie zdanie dla was na zachętę i do zobaczenia za tydzień:

Je häufiger ihr unser Blog lest, um so besser wird euer Deutsch. 

Je desto. Niemiecki odpowiednik konstrukcji Im… tym…
Tagi: