Meine Güte! Pass auf! Auf jeden Fall… Trafne riposty w języku niemieckim.

Jakich zwrotów używać, żeby nie tylko przekazać swoim myśli po niemiecku, ale też brzmieć naturalnie? Tutaj poznacie kilka takich właśnie naturalnych zwrotów.

  1. Meine Güte! = O rety! O jeju! O w mordkę jeża!
  2. Vorsicht! Achtung! Pass auf! Passt auf!

Słowo Achtung! = Uwaga zwykle spotykamy na szyldach ostrzegawczych. Jest spokrewnione z czasownikiem uważać na coś = achten auf + Akkusativ.

Z kolei Vorsicht! to rzeczownik spokrewniony z przymiotnikiem vorsichtig = uważny. Można też powiedzieć Sei vorsichtig! = Bądź ostrożny! Jednak zwykle nie mamy czasu na wypowiadanie aż czterech sylab, kiedy niebezpieczeństwo jest blisko.

Czasownik aufpassen auf + Akkusativ oznacza uważać na coś/kogoś. Pierwsze auf to przedrostek rozdzielny, a drugie to przyimek, który decyduje o przypadku następującego po nim rzeczownika. Jego użycie może wyglądać tak:

Pass auf! =Uważaj!
Passt auf! = Uważajcie! 
Passen Sie auf! = Proszę uważać!
Pass auf dich auf! = Uważaj na siebie!
Passt auf euch auf! = Uważajcie na siebie!

  • 3. Auf jeden/keinen Fall…

To bardzo popularne zwroty. Ich dosłowne tłumaczenie nie zachęca, ale warto się przełamać.?????

Auf jeden Fall = No pewnie! Oczywiście! Na pewno! Dosłownie: Na każdy przypadek.

Auf keinen Fall = W żadnym wypadku!

So war es auf jeden Fall auch mit mir. W każdym razie ze mną też tak było.

Seine Frau soll ihm auf jeden Fall am besten kennen. Jego żona z pewnością powinna go najlepiej znać.

— Wenn sie nach Amerika geht, gehst du mit ihr?
Auf jeden Fall!

— Jak ona pojedzie do Ameryki, pojedziesz z nią?
No pewnie!

  • 4. Im Prinzip

Język niemiecki bardzo lubi, kiedy w zdaniu pojawia się wyrażenie im Prinzip. Używa się go tak:

Im Prinzip sind alle Menschen gleich. = W teorii wszyscy ludzie są równi.

Man soll im Prinzip gar keine Süßigkeiten essen. = Tak właściwie to nie powinno się w ogóle jeść słodyczy.

Im Prinzip kann jeder singen lernen, nun manche brauchen dafür sehr viel Zeit. = Generalnie każdy może nauczyć się śpiewać, tylko niektórzy potrzebują na to bardzo dużo czasu.

Fortsetzung folgt. Ciąg dalszy nastąpi.

Meine Güte! Pass auf! Auf jeden Fall… Trafne riposty w języku niemieckim.
Tagi: