Werde, wurde, würde… Teil 2

Werden to forma podstawowa w czasie teraźniejszym.

W pierwszym wcieleniu wurde jest formą czasownika werden w czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum). Przyjrzyjcie sie zdaniom z poprzedniego posta w porównaniu z wersją w czasie Präteritum.

In zehn Jahren werde ich Herzchirurg.
Za 10 lat zostanę (dosłownie: zostaję) kardiochirurgiem.

Vor zehn Jahren wurde ich Herzchirurg.
Dziesięć lat temu zostałem/zostałam kardiochirurgiem.

Seit seine Katze tot ist, wird er immer trauriger.
Odkąd jego kot umarł, staje się coraz smutniejszy.

Als seine Katze starb, wurde er traurig.
Kiedy jego kot umarł, stał się smutny.

W drugim wcieleniu czasownika werden forma wurde również występuje jako słówko posiłkowe, na szczęście tylko w stronie biernej. Bo strona bierna może występować w każdym czasie, także w przeszłym, natomiast czas przyszły Futur I, jak sama nazwa wskazuje, nie może być przeszły, nie będzie więc w nim formy wurde. Przyjrzycie się poniższym zdaniom. Na zielono są zaznaczone odmienione formy werde, a na fioletowo – formy od wurde:

Heute wird Alkohol Minderjährigen nicht verkauft.
Dziś nieletnim alkohol nie jest sprzedawany.

Vor 200 Jahren wurde Alkohol Minderjährigen noch verkauft.
200 lat temu nieletnim alkohol był jeszcze sprzedawany.

Wer mit Drogen am Steuer erwischt wird, dem wird der Führerschein entzogen.
Kto zostanie złapany pod wpływem narkotyków za kierownicą, temu zostanie odebrane prawo jazdy.

Wer mit Drogen am Steuer erwischt wurde, dem wurde der Führerschein entzogen.
Kto został złapany pod wpływem narkotyków za kierownicą, temu zostało odebrane prawo jazdy.

Wenn es so weiter geht, wirst du entlassen!
Jak tak dalej pójdzie, zostaniesz zwolniony!

Wurdest du entlassen?
Czy zostałeś zwolniony?

W kolejnym wpisie rozprawimy się w wurde i würde.

Werde, wurde, würde… Teil 2
Tagi: