Budowa ramowa, czyli miejsce czasownika w zdaniu

Zdania z języku niemieckim cechuje budowa ramowa, która zmusza odbiorcę do cierpliwości 😉

Zdarza się Wam czasami nie słuchać kogoś do końca? Przerwać albo uprzedzić koniec czyjejś wypowiedzi swoją odpowiedzią? W języku niemieckim kluczowa dla wypowiedzi informacja może znajdować się na końcu zdania.

Bitte mach das Fenster zu / auf. 

Proszę otwórz/zamknij okno.

Ich habe den Test bestanden/abgelegt

Zdałem test / Napisałem test. (ale czy zdałem?)

Er muss zum Arzt fahren/gehen

On musi jechać/iść do lekarza.

Das Haus wurde schnell gebaut/abgestürzt

Dom został szybko wybudowany/zburzony.

Jak widać na powyższych przykładach czasownik bądź jego część przemieszcza się na koniec zdania. Taka konstrukcja nazywana jest budową ramową. Jest to jedna z podstawowych zasad budowy zdania w języku niemieckim a jedocześnie cecha charakterystyczna tego języka.

Budowa ramowa, czyli miejsce czasownika w zdaniu