parkowanie

Dlaczego niemieckojęzyczny nauczyciel uśmiecha się szyderczo słysząc pytanie ucznia na lekcji:

Kann ich auf die Toilette gehen? 

Czasownik dürfen odnosi się do pozwolenia, braku zakazu:
Ich darf = mogę – w sensie wolno mi, nie ma zakazu
Ich darf nicht  = nie mogę -w sensie nie wolno mi, jest zakaz

Czasownik können oznacza, że mamy jakąś umiejętność, potrafimy coś zrobić. NIGDY können nie ma związku z tym, czy coś jest odgórnie dozwolone.

Ich darf hier parken, aber ich kann hier nicht parken.
Tu wolno mi zaparkować (nie ma zakazu parkowania), ale ja nie umiem (nie jestem na tyle dobrym kierowcą), by zaparkować w tym miejscu.

Ich kann Auto fahren, aber ich darf nicht Auto fahren.
Ja potrafię prowadzić samochód (nauczyłem się tego), ale nie wolno mi prowadzić, bo np. straciłem prawo jazdy.

Jak zatem grzecznie pozwolić o pozwolenie na pójście do toalety? Oczywiście:

Darf ich auf die Toilette gehen?

Więcej takich podchwytliwości znajdziecie w GrammaTrick I.

Zdjęcie pochodzi ze strony wykopuj.pl

Czym różni się können od dürfen?