Nicht, nichts, niemand, nirgendwo…. przeczenia w języku niemieckim

Negacje, czyli przeczenia

nein, nicht – nie

nie – nigdy

nichts – nic

niemand – nikt

nirgendwo – nigdzie

nirgendwohin – do nikąd

nirgendwoher – z nikąd

W języku polskim, co wiemy z doświadczenia, można użyć kilku negacji w jednym zdaniu. W języku niemieckim tylko jednej.

Nie znam tu nikogo.
Ich kenne hier niemanden.

Nic dla ciebie nie mam.
Ich habe nichts für dich.

Nigdzie dziś nie byłem.
Ich war heute nirgendwo.

Jak zatem przetłumaczyć takie zdanie?

Nikt nikomu nic nie powiedział. 

Skoro w zdaniu w języku niemieckim może być tylko jedno przeczenie, trzeba trochę pofilozofować. Który element w tym zdaniu najważniejszy? Czy nikt (1), czy nikomu (2), czy nic (3), czy że nie powiedział (4).

1.     Niemand hat jemandem etwas erzählt.

2.     Jemand hat niemandem etwas erzählt.

3.     Jemand hat jemals jemandem nichts erzählt.

4.     Jemand hat jemals jemandem etwas nicht erzählt.

Każde z powyższych zdań jest tak samo mocno zaprzeczone! Trzeba tylko wybrać, czy chcemy zaprzeczyć całe zdanie w takim samym stopniu (4), czy któryś element chcemy podkreślić. Co myślicie o takim rozwiązaniu?

Nicht, nichts, niemand, nirgendwo…. przeczenia w języku niemieckim
Tagi: