pani mikolajowa

Niniejszym zaczynacie Waszą pierwszą newsletterową lekcję dotyczącą słowotwórstwa w języku niemieckim. 
W tym oraz kolejnych e-mailach będziemy pokazywać, tłumaczyć Wam, jak można tworzyć różne typy słów w języku niemieckim.

Zacznijmy lekko i przyjemnie od tworzenia form żeńskich od rzeczowników w rodzaju męskim. Zagadnienie to dotyczy głównie nazw zawodów/profesji oraz narodowości.
Mechanizm jest bardzo prosty. Do nazwy zawodu czy narodowości z rodzajnikiem męskim DER wystarcz dodać końcówkę -IN oraz zamienić rodzajnik na DIE. Czasami znika literka -e z końca męskiej nazwy. Czasami też trzeba się pokierować zwykłą ludzką logiką…

Przeanalizujcie przykłady:

der Freund > die Freundin
der Keller > die Kellnerin
der Lehrer > die Lehrerin
der Psychologe > die Psychologin
der Logopäde > die Logopädin
der Student > die Studentin
der Assistent > die Assistentin
der Polizist > die Polizistin
der Kommunist > die Kommunistin

Krótkie jednosylabowe wyrazy określające zawody mogą otrzymać w formie żeńskiej przegłos nad samogłoską a, o lub u.

der Arzt > die Ärztin
der Koch > die Köchin

A teraz zagadka – jak się nazywa pani na obrazku?
der Weihnachtsmann > die ……. ?
Polizistin. Rassistin. Chefin. Tworzenie żeńskich nazw zawodów i narodowości w języku niemieckim.