Podwójny rodzajnik

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim mogą mieć podwójny rodzajnik, do wyboru do koloru 😉 Przecież tak wiele osób zapamiętuje rodzajniki kolorami.

Najczęściej są to rzeczowniki zapożyczone:

Cola – die/das

Nutella – die/das

Quiz – der/das

Sakko – der/das

Virus – der/das

Bonbon – der/das

Gelee – das/der

Gulasch – der/das

Joghurt – der/das

Keks – der/das

Ketchup – der/das

Marzipan – das/der

Paprika – der/die

Schorle – die/das

Sellerie – die/der

Blog – das/der

Event – das/der

Laptop – der/das

Poster – der/das

Pyjama – der/das

Podwójny rodzajnik
Tagi: