Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim mogą mieć podwójny rodzajnik, do wyboru do koloru 😉 Przecież tak wiele osób zapamiętuje rodzajniki kolorami.

Najczęściej są to rzeczowniki zapożyczone:

Cola – die/das
Nutella – die/das
Quiz – der/das
Sakko – der/das
Virus – der/das
Bonbon – der/das
Gelee – das/der
Gulasch – der/das
Joghurt – der/das
Keks – der/das
Ketchup – der/das
Marzipan – das/der
Paprika – der/die
Schorle – die/das
Sellerie – die/der
Blog – das/der
Event – das/der
Laptop – der/das
Poster – der/das
Pyjama – der/das