seit vs. ab

 

Dziś będzie o podchwytliwej różnicy w postrzeganiu czasu.

 

Seit meinem zehnten Lebensjahr rauche ich.

Od dziesiątego roku życia palę.

 

Ab morgen werde ich nicht mehr rauchen.

Od jutra nie będę już palić.

 

seit = przeszłe od (momentu w przeszłości do teraz)

ab = przyszłe od (momentu w przyszłości do …. odwołania :))