An Ort und Stelle – niemieckie określenia miejsca, cz. 2

Dziś kontynuujemy temat określania miejsca w języku niemieckim. 

W poprzednim wpisie poznaliście znaczenia słów Ort, Stelle i Platz.

Jest takie powiedzenie, które może zawirować w głowie: an Ort und Stelle. Połączenie tych słów daje efekt podkreślenia informacji. Nie, nie oznacza, że jesteś w dwóch miejscach na raz. 🙂 Przecież wiadomo, że tak się nie da!

Ich bin bereits an Ort und Stelle!

Jestem już na miejscu!
Jestem tak bardzo na miejscu, że bardziej się już nie da. 🙂

Jest też jedna nienaturalna dla nas nieco konstrukcja vor Ort, która też oznacza… na miejscu.

Po co vor Ort, skoro istnieje am Ort?

Można przyjąć, że mówimy am Ort, kiedy dodajemy też informację, co to za miejsce:

am Ort des Geschehens – na miejscu zdarzenia
am Ort des Unfalls – na miejscu wypadku
am rechten Ort – na właściwym miejscu

Wyrażenia vor Ort nie uzupełniamy. Vor Ort znaczy na miejscu tam, gdzie już wiadomo, że to miejsce jest, ta informacja już wcześniej była podana. 

Am Flughafen ist zu einer Explosion gekommen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort.

Ostatnia rzecz na dzisiaj, na która pragniemy wam zwrócić szczególną uwagę to, różnica między słowem die Stelle a die Stellung. To drugie oznacza pozycjanastawienie do czegoś – zarówno fizyczne, jaki w przenośni.

Das Europäische Parlament hat zu den Kommissionsvorschlägen noch keine Stellung genommen.
Parlament Europejski jeszcze nie zajął stanowiska w sprawie propozycji Komisji.

Die korrekte Sitzstellung ist für die Sicherheit im Auto sehr wichtig.
Prawidłowa pozycja siedzenia jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa w samochodzie.

Tak, chodzi też o te pozycje, o których myślicie teraz. 🙂

An Ort und Stelle – niemieckie określenia miejsca, cz. 2