Bist du gut in Geschichte?  Nazwy historycznych władców po niemiecku.

Kennst du die Geschichte deiner Heimat gut?

Niezależnie od tego, czy lubiliście uczyć się historii w szkole, czy nie, na pewno nie raz natraficie na film, program lub artykuł w gazecie, w którym pojawi się jakaś historyczna postać lub wydarzenie. Niedługo nawet ten post stanie się historią. 

Dieser Blogeintrag ist bald Geschichte.
A może nawet przejdzie do historii?? 

Vielleicht geht dieser Blogeintrag in die Geschichte ein.  Bin ich dann also eine Blogkönigin? 😉

Właśnie! Czy wiecie, jak po niemiecku nazywać osoby panujące nam dawno, dawno temu (lange, lange her….).

Władcy krajów określani są różnymi tytułami:

Król= der König
Cesarz= der Kaiser
Car= der Zar
Cezar= der Cäsar
Faraon= der Pharao

Mówiąc lub pisząc o wspomnianych wyżej postaciach, należy pamiętać, do której deklinacji należą:

Słowa der König, der Kaiser, der Zar, der Pharao odmieniamy według schematu deklinacji mocnej.

Wyraz der Cäsar należy do rzeczowników deklinacji słabej (n-Deklination).

O deklinacjach możecie poczytać tutaj.

Poza tym, że mieli tytuły, mieli też imiona i przydomki (der Beiname). Król August III to po niemiecku König August der Dritte.

Zobaczcie, jak należy prawidłowo odmienić imię króla z przydomkiem:

Nominativ      August der Dritte
GenitivAugusts des Dritten
Dativ   August dem Dritten
Akkusativ August den Dritten

Odmieńmy jeszcze przydomek jednego króla: Kazimierza Wielkiego:

Nominativ      Kasimir der Große
GenitivKasimirs des Großen
Dativ   Kasimir dem Großen
Akkusativ Kasimir den Großen

Zwróćcie uwagę na to, że przydomki der Dritte i der Große należą odmienić wg odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym.

A kiedy żyli August III i Kazimierz Wielki?

August der Dritte lebte im 17. (siebzehten) Jh. (Jahrhundert) und Kasimir der Große lebte im 14. (vierzehnten) Jh. (Jahrhundert).

Pamiętajcie, że wiek / stulecie podajemy jako liczebnik porządkowy. 

Bist du gut in Geschichte?  Nazwy historycznych władców po niemiecku.