Kranke

Odmiana przymiotnikowa rzeczownika

Das Auto des Lehrers
Das Auto des Kranken

Das Auto der Lehrerin
Das Auto der Kranken

Der Kranke muss noch zwei Tage im Krankenhaus liegen. 
Die Kranke muss noch zwei Tage im Krankenhaus liegen. 

Ein Kranker ist vom Krankenhaus weggelaufen. 
Eine Kranke ist vom Krankenhaus weggelaufen. 

Die Kranken wollten keine Medikamente.
Kranke sind vom Krankenhaus weggelaufen. 

Skąd tyle różnych końcówek przy rzeczownikach? Otóż rzeczowniki też mogą się odmieniać w parze z rodzajnikiem. 

Rzeczownik der/ die Kranke zaliczany jest do tak zwanej deklinacji przymiotnikowej, ponieważ został utworzony do przymiotnika krank. Takie rzeczowniki odmieniamy tak samo jak przymiotniki. 

Zatem każdy rzeczownik, który utworzycie od przymiotnika, będzie trzeba odmienić zgodnie z powyższym. Ściągę już macie! 

Innym razem opowiemy Wam o pozostałych deklinacjach.

Das des, das der…. Kiedy rzeczownik odmienia się jak przymiotnik.