Lachen oder nur lächeln

Czasem chorujemy, a zdarza się też niedomagać. Czasem kaszlemy, ale od czasu do czasu zdarza się nam pokasływać. Raz się śmiejemy, a raz tylko uśmiechamy.

Zauważcie, że czasowniki lachen = śmiać się, kranken = chorować czy husten = kaszleć nie określają intensywności danego zjawiska, ale sam fakt.

Jeśli nie tyle aktualnie chorujecie, ale podupadliście na zdrowiu możecie użyć czasownika kränkeln. Jeśli zdarza się wam przy tym lekko pokasływać — powiecie hüsteln. Może nie macie siły śmiać się na cały głos, ale zdarza wam się uśmiechać — nazwijcie to lächeln.

lachen = śmiać się
lächeln = uśmiechać się

husten = kaszleć
hüsteln = pokasływać

kranken = chorować
kränkeln = niedomagać

Czasowniki opisujące takie czynności lub akcje, których intensywność może być różna, występują w dwóch wersjach, jak widać powyżej.

Żeby utworzyć czasownik oznaczający czynność wykonywaną z mniejszą intensywnością, ale za to z większą częstotliwością, wystarczy zamienić końcówkę -en na -eln lub -ern i ewentualnie dodać Umlaut.

Teraz spróbujcie wywnioskować znacznie poniższych czasowników.

kochen – köcheln

zünden – zündeln

tropfen – tröpfeln

tanzen – tänzeln


Odpowiedź:

kochen = gotować
köcheln = podkochiwać; pichcić coś sobie

zünden = zapalać
zündeln = bawić się zapałkami, podpalać różne rzeczy

tropfen = kapać
tröpfeln = kapać lekko ale często, dodać kilka kropelek

tanzen = tańczyć
tänzeln = podtańcowywać sobie, robić uniki

Lachen oder nur lächeln