Przyimki jeszcze prościej

Reist ihr gern? Die Koffer einpacken und los….  ins Blaue, in den Wald, ans Meer, ins Gebirge, ins Ausland, auf den Spielplatz oder egal wohin… 

Jede Reise hat ihr Ziel und dann nach Hause!

W poniższej tabelce prezentujemy, które przyimki stosujemy odpowiadając na pytania: Dokąd? Gdzie? Skąd? w połączeniu z rzeczownikami różnego typu.

Wohin? Ich fahre…. Wo? Ich bin…. Woher? Ich komme …..
in die Schulein der Schuleaus der Schule
in den Parkin dem (im) Parkaus dem Park
an das (ans) Meeran dem (am) Meervon dem (vom) Meer
an den Strandan dem (am) Strandvon dem (vom Strand)
nach Italienin Italienaus Italien
in die Vereinigten Staatenin den Vereinigten Staatenaus den Vereinigten Staaten
auf den Spielplatzauf dem (aufm) Spielplatzvon dem (vom) Spielplatz
auf das (aufs) Landeauf dem (aufm) Landevon dem (vom) Lande
zu dem (zum) Arztbei dem (beim) Arztvon dem (vom) Arzt
zu der Freundinbei der Freundinvon der Freundin

Próbujecie doszukać się tu logiki? Proszę:

  • inaczej traktujemy obiekty otwarte – der Spielplatz, das Land, a inaczej budynki –  die Schule,
  • inaczej kraje niepodległe, a inaczej krainy geograficzne, regiony, kraje podległe, kraje, których nazwa zawiera zwykły rzeczownik pospolity – bo nie każde stany to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
  • trzeba pamiętać, że zamkniętość obiektu czy podległość kraju zmienia się szybciej, niż język. Jeszcze nie tak dawno poczta mieściła się na miejskim rynku – nie w budynku, a park był dostępny tylko na wybranych.

Poniżej ściągawka z przyimków. Smacznego! 

Ich fahre IN * ich bin IN * ich komme AUS

Ich fahre AN * ich bin AN * ich komme VON

Ich fahre NACH *  ich bin IN  * ich komme AUS

Ich fahre AUF * ich bin AUF * ich komme VON

Ich fahre ZU * ich bin BEI * ich komme VON

Wohin? Wo? Woher? Und unsere Reise ist zu Ende 😉

Przyimki jeszcze prościej