prozent

Wiemy już, że takie niemieckie wyrazy, jak die Schere, das Geld czy das Obst są w języku niemieckim w liczbie pojedynczej, chociaż polskim funkcjonują w liczbie mnogiej – nożyczki, pieniądze, owoce. Zadziwiające przy tym jest, że język polski traktuje liczby, nawet te większe od jeden, jak liczbę pojedynczą. Popatrzcie:

40% Alkohol? Das ist viel!
40% Alkoholu? To jest dużo.

W powyższych zdaniach został użyty czasownik być w liczbie pojedynczej — ist = jest. Tak jest poprawnie. Popatrzcie jednak na analogiczne zdania polskie i niemieckie, gdzie podmiotem jest liczba inna niż jeden.

100 € brutto to jest 84,9 € netto.
100 € brutto
sind 84,9 € netto. (dosłownie: 100 € brutto to 84,9 € netto.)

Ile to jest 200 Euro w PLN po dzisiejszym kursie?
Wie viel
sind 200 Euro in zł PLN zum heutigen Kurs?

Der Bruttopreis liegt bei 50,49 € und es sind 19% MwSt. enthalten.
Cena brutto wynosi 50,49 € i
jest (dosłownie: ) w niej zawarte 19% VAT.

Ile to jest 20 procent z 300 Euro?
Wie viel
sind 20 Prozent von 210 Euro?

Podobnie sprawa wygląda z ułamkami. Tam, gdzie my mówimy „pół litra” czy „3,5 promila”, po niemiecku musimy powiedzieć „pół litrów” i „3,5 promili”.

Was für einen Promillewert hat eine Frau nach 0,5 Litern Bier?  Ile promili ma kobieta po pół litrach piwa?
Bei einer 50 kg schweren Frau können es fast 0,92 Promille sein. W przypadku kobiety o wadze 50 kg mogą to być prawie 0,92 Promile.*

Auf der Flasche sind 0,5 Liter angegeben. Na butelce podane 0,5 litry.

To naturalne dla Polaków, choć z logicznego punktu widzenia kuriozalne przyzwyczajenie, żeby stosować czasowniki w liczbie pojedynczej do liczb bądź co bądź mnogich, jest podstępną pułapką. Nie wystarczy poznać cyfry i umieć odmieniać czasowniki. To, co gramatyka danego języka uważa za liczbę pojedynczą czy mnogą, czasami wymyka się matematyce. Na szczęście przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, i to ono musi tu nam przyjść z pomocą.

*Jest to lekcja języka niemieckiego. Podane liczby nie są podparte danymi naukowymi i mogą nie odpowiadać rzeczywistości.

Sind 0,5 Liter Bier viel? Zaskakująca liczba mnoga