Jak jest po niemiecku „żeby”? Jak powiedzieć „że”? Spójniki dass i damit w niemieckim.

Dochodzą nas słuchy, że stęskniliście się za gramatyką. 🙂 

W języku niemieckim są dwa spójniki, których sposób użycia nie odnajduje zawsze analogii w języku polskim. Chodzi o dass i damit. Popatrzcie na poniższe przykłady zdań, które obrazują ich zastosowanie.

Bist du sicher, dass deine Frau keine Affäre hat?
Czy jesteś pewien, że twoja żona nie ma romansu?

Meine Frau hat mir gesagt, dass sie keine Affäre hat.
Moja żona powiedziała mi, że nie ma romansu.

Ich tue alles, damit mein Mann von meiner Affäre nichts mitbekommt.
Robię wszystko, żeby mój mąż niczego się nie dowiedział o moim romansie.

Damit mich mein Mann nicht erwischt, benutze ich zwei gleiche Smartphones.
Żeby mąż mnie nie przyłapał, używam dwóch takich samych smartfonów.

Z powyższych zdań można by chcieć niebezpiecznie wydedukować, że spójnik dass oznacza że, a spójnik damit oznacza żeby. Niestety… nie zawsze tak jest.  Mianowicie: Po wyrażeniu chęci, woli, życzenia, rozkazu, prośby, sugestii w zdaniach, gdzie po polsku mówimy żeby, po niemiecku trzeba powiedzieć dass.

Ich würde es mir wünschen, dass meine Frau keine Affäre hat.
Życzyłbym sobie, żeby moja żona nie miała romansu.

Ich will nicht, dass mein Mann etwas von meiner Affäre mitbekommt.
Nie chcę, żeby mój mąż dowiedział się czegokolwiek o moim romansie.

A poniżej zamieszczamy przykład, na którym widać, że nasze polskie że i żeby potrafi być naprawdę elastyczne.

Meine Frau sagte, dass ich mich für ihre Freizeitaktivitäten nicht interessieren soll.
Moja żona powiedziała, żebym się nie interesował jej zajęciami w czasie wolnym.
Moja żona powiedziała, że mam się nie interesować jej zajęciami w czasie wolnym.

Jeśli jesteście naszymi wiernymi fanami, to dobrze już wiecie, że gramatyka jest nam dana do dobrej zabawy oraz do wyrażania precyzyjnie i dokładnie naszych nawet najgłębszych przemyśleń. Zapamiętajcie tu zatem, że jeżeli intencją waszą jest wyrażenie chęci, woli, życzenia, rozkazu, prośby czy sugestii, a nie wiecie, który z powyższych spójników wybrać – użyjcie dass. W pozostałych przypadkach postępujcie analogicznie do języka polskiego.

Jak jest po niemiecku „żeby”? Jak powiedzieć „że”? Spójniki dass i damit w niemieckim.
Tagi: