AM czy IM?

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska napisała: „Czas jak to Czas, krawiec kulawy”.

Ten piękny wiersz podsunął mi pomysł napisania kilku słów o określeniach czasu w języku niemieckim, żeby Twój niemiecki nie został nazwany kulawym ☺

Irren ist menschlich, ale po co się mylić, kiedy wystarczy zapamiętać, który przyimek jest do czego!

am + dni tygodnia                  am Montag
am + pełna data                      am ersten Mai
am + pory dnia                       am Morgen

am Morgen – rano
morgen – jutro
in der Nacht – w nocy. Noc to nie pora dnia 😉

im + pora roku                       im Winter
im + miesiąc                            im Mai
im + rok                                  im Jahre 2020

Ale wystarczy także podać sam rok: Adam ist 2020 geboren.

im + przybliżona data            im Mai 2020

AM czy IM?
Tagi: