Werde, wurde, würde… Teil 3

Dwie kropki robią różnicę. Wurde i würde to formy pochodzące od tego samego czasownika werden, ale….

Popatrzcie na przykłady ich stosowania. Zacznijmy od naszej kariery medycznej:

In zehn Jahren werde ich Herzchirurg.
Za 10 lat zostanę (dosłownie: zostaję) kardiochirurgiem.

Vor zehn Jahren wurde ich Herzchirurg.
Dziesięć lat temu zostałem/zostałam kardiochirurgiem.

Ich würde Herzchirurg werden, wenn ich Lust hätte.
Zostałbym/zostałabym kardiochirurgiem, gdybym miała ochotę.

Analogicznie zbudujmy zdanie na temat kota:

Seit seine Katze tot ist, wird er immer trauriger.
Odkąd jego kot umarł, staje się coraz smutniejszy.

Als seine Katze starb, wurde er traurig.
Kiedy jego kot umarł, stał się smutny.

Wenn seine Katze sterben würde, wäre er traurig.
Gdyby jego kot umarł, byłby smutny. 

Dokompletujmy zdanie w temacie sprzedaży alkoholu:

Heute wird Alkohol Minderjährigen nicht verkauft.
Dziś nieletnim alkohol nie jest sprzedawany.

Vor 200 Jahren wurde Alkohol Minderjährigen noch verkauft.
200 lat temu nieletnim alkohol był jeszcze sprzedawany.

Würde Alkohol Minderjährigen noch verkauft, würde die Welt zu Ende gehen.
Jeśli alkohol nadal byłby sprzedawany nieletnim, skończyłby się świat.

Würde z połączeniu z nieodmienionym czasownikiem, oraz często z dodatkiem słowa wenn, oznacza – w zależności od kontekstu – byłby, byłoby, gdyby,  jeśli by, albo samo -by, -bym… Służy do wyrażania przypuszczenia.

Haczyk polega na tym, że w języku polskim tryb przypuszczający nie ma czasów. W niemieckim – ma. Możecie o tym poczytać w jednym z naszych poprzednich postów o gdybaniu

Werde, wurde, würde… Teil 3
Tagi: