motyle

Co robi traktor u fryzjera?
Warkocze…

Istnieje wiele takich czasowników, które mają jedno znaczenie dosłowne, przyziemne, opisujące czynności i stany czysto fizyczne oraz drugie – przenośne, krążące w świecie abstrakcji, idei, pojęć nienamacalnych. Popatrzcie na przykłady:

verhören        

Dosłownie: przesłyszeć się

Ich hoffe, ich habe mich verhört. Du hast mich doch nicht Arschloch genannt, oder…?

Przenośnie: przesłuchiwać

Der Polizist hat den Augenzeugen lange verhört.

versprechen    

Dosłownie: przejęzyczyć się

Ich habe mich versprochen. Ich wollte dich meinen besten Freund nennen.

Przenośnie: obiecać

Mein Chef hat mir versprochen, dass ich drei Wochen Urlaub bekomme.

versehen

Dosłownie: pomylić się (źle zobaczyć)

Ich glaube, ich habe mich versehen. Das war doch nicht Adam wieder mit einer neuen Frau!

Przenośnie: pomylić się (popełnić nieumyślnie błąd)

Ich habe mich beim Schreiben versehen. Ich muss das noch einmal richtig schreiben.

Podwójne życie czasowników
Tagi: