Ist Peter Kriminalist oder Kriminelle? Falsche Freunde 3.

Dziś poznacie kolejne słowa, które mogą się wydawać znajome, bo przypominają niektóre polskie wyrazy. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom. 

1. der Artist = artysta cyrkowy

Johann ist sehr gewandt, er wird wahrscheinlich Artist bei einem Zirkus.
Johann jest bardzo zręczny, prawdopodobnie zostanie artystą w cyrku.

artysta, twórca = der Künstler

Picasso ist einer der kreativsten und einflussreichsten Künstler.
Picasso jest jednym z najbardziej kreatywnych i wpływowych artystów.

2. der Dom = katedra

Wir haben heute den Salzburger Dom und die mittelalterliche Festung besichtigt.
Dzisiaj zwiedziliśmy Katedrę Salzburską i średniowieczną twierdzę.

dom = das Haus

Der Salzburger Dom befindet sich 5 km von meinem Haus.
Katedra Salzburska mieści się 5 km od mojego domu.

3. der Kriminalist = kryminolog

Peter hat Kriminologie studiert und jetzt arbeitet er bei der Polizei als Kriminalist.
Peter studiował kryminologię i teraz pracuje w policji jako kryminolog.

przestępca, kryminalista = der Kriminelle

Aus Armut und Not ist Jens Kriminelle geworden und jetzt sitzt er im Knast.
Z powodu biedy i trudności Jens został przestępcą i teraz siedzi w pudle.

4. der Motor = silnik

Mein Auto ist kaputt, der Motor startet nicht.
Mój samochód jest zepsuty, silnik nie odpala.

motor = das Motorrad

Womit fährst du lieber — mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad?
Czym wolisz jeździć — rowerem czy motorem?

5. das Tor = bramka 

In sechs Ligaspielen traf er einmal das Tor.
W sześciu spotkaniach ligowych raz trafił do bramki.

tor = das Gleis 

Der Zug aus Berlin fährt jetzt auf Gleis 3 ein.
Pociąg z Belina wjeżdża teraz na tor 3.

To jeszcze nie koniec tego cyklu. Jeszcze kilka podchwytliwych słów się znajdzie. 🙂 Do zobaczenia za tydzień.

Ist Peter Kriminalist oder Kriminelle? Falsche Freunde 3.