Hinfallen, sich hingeben. Hin jako element czasownika.

Słówka hin i her są przedrostkami wielu czasowników. Znaczenie, które tym czasownikom nadają, albo ma związek z omówionym już w poprzednich postach akcencie „dokąd”, albo dodaje nacechowanie śmiercią, końcem, zepsuciem, pochłonięciem.

Niektórych znaczenie jest bardzo dosłowne, łatwe do odczytania i zapewne już się nimi spotkaliście:

hinfallen – spaść, upaść
hinfahren – pojechać dokądś

Inne potrafią zaskakiwać:

hingeben – to słowo może oznaczać dosłownie podawać coś komuś, np.

Er hat mir meine Brieftasche hingegeben.

W przenosi hingeben oznacza poświęcać coś, ofiarować. Zarówno na poziomie duchowym…

Er hat sein Leben dem allmächtigen Gott hingegeben.
On oddał / poświęcił swoje życie Bogu Wszechmogącemu.

… jak i przyziemnie:

Er ist unserer Arbeit komplett hingegeben.
On jest kompletnie oddany naszej pracy.

Z przedrostkiem sich ten czasownik oznacza oddawanie się (komuś, czemuś, jakiejś sprawie) i wchodzi na wysokie poziomy zmysłowe albo nawet… tylko cielesne.

Sie hat sich ihm hingegeben.
Ona się mu oddała.

Tym akcentem kończymy na dziś i zapraszamy do czytania kolejnych postów.

Hinfallen, sich hingeben. Hin jako element czasownika.
Tagi: