zuege

Wyrażenie hin und her, hin und zurück jest elementem wielu czasowników lub rzeczowników, przy czym całe to wyrażenie dodajemy do jednego słowa i trzeba uważać na jego zapis!!!!

hin- und herfahren
hin- und herpendeln
hin- und zurückfahren

Powyżej mamy do czynienia z czasownikami, pisanymi małą literą i odmieniającymi się normalnie jak wszystkie inne czasowniki. Popatrzcie na przykłady zdań w czasie teraźniejszym i w czasach przeszłych:

Jan muss jeden Tag zur Arbeit hin- und herpendeln.
Jan ist zehn Jahre lang zur Arbeit hin- und hergependeln.
Jan pendelte zehn Jahre lang zur Arbeit hin- und her.

Teraz popatrzcie na rzeczowniki:

Hin- und Herreise
Hin- und Her­fahrt

To są z kolei zwykłe rzeczowniki Reise i Fahrt, do których po prostu zostało doklejone Hin und her. Rzeczowniki oczywiście mają swój rodzajnik – dla słowa Reise i dla Fahrt jest to die, więc dla Hin- und Herreise oraz Hin- und Herfahrt także zastosujemy rodzajnik die. A że całość jest jednym rzeczownikiem, Hin musimy napisać wielką literą. Zwróćcie też uwagę na spację po hin- !!!!! Jest obowiązkowa!!!!

A co, jeżeli nie chcemy – jak powyżej – powiedzieć ” podróż w tę i z powrotem”, natomiast chcemy użyć wyrażenia „jeżdżenie tam i z powrotem”? Do tego jest na m potrzebny tak zwany rzeczownik odczasownikowy. Jego zapis będzie troszkę inny…

Hin-und-her-Fahren
Hin-und-her-Pendeln

To jest rzeczownik odczasownikowy, który oznacza jeżdżenie tu i tam. Taki rzeczownik, powstały poprzez zapisanie czasownika wielka literą, ma rodzajnik das. Wielką literą musimy napisać zarówno Hin, ponieważ całość jest rzeczownikiem, jak i Fahren czy Pendeln – żeby było widać, że przerobiliśmy fahren i pendeln na rzeczownik i teraz te słowa oznaczają nie jechać, jeździć, tylko jechanie, jeżdżenie. Tutaj nie ma spacji pomiędzy elementami całego rzeczownika!!!!!!

Po tym temacie każde ó-u, h-ch i rz-ż powinno wydawać się bułeczką z masełkiem:) Zapraszamy do kolejnych wpisów, już na inne tematy!

Hinreise, Hin-und-her-Reisen, Hin- und Herreise.