duży i mały


Dziś rozpoczynamy serię postów na temat słownictwa do opisu wyglądu człowieka. Nie będziemy rzucać listami słówek, a skupimy się na różnicach w użyciu podobnych słów.

A skoro o wyglądzie mowa:

aussehen (czasownik) = wyglądać
das Aussehen (rzeczownik) = wyglądanie, wygląd

Ich sehe gut aus. = Dobrze wyglądam.
Ich mag mein Aussehen. = Lubię swój wygląd.

Teraz przechodzimy do sedna, a raczej do pierwszego z wielu nadchodzących sedn tego tematu: 

Jak powiedzieć po niemiecku: Jestem wysoka, Jestem niski i dlaczego podając wiek zawsze mówię, że jestem stara – alt?

Może wam niechcący przyjść do głowy zdradliwy przymiotnik hoch i niedrig. Uwaga!

Ich bin groß. = Jestem wysoka (dosłownie: duża)
Ich bin klein. = Jestem niska (dosłownie: mała)


Przymiotnik hoch oznacza wysoki a niedrig – niski, ale nie wtedy, kiedy mówimy o człowieku. Hoch mogą być drzewa, budynki. Hoch albo niedrig mogą być wykształcenie, inflacja i odsetki oraz także poziom wody albo zanieczyszczeń. Zatem:

• o człowieku:

Sie ist 1,60 Meter groß. (czytamy: einen Meter sechzig groß)
Er ist 1,60 Meter klein. (czytamy: einen Meter sechzig klein)

I tu od razu wyjaśnia się, dlaczego podając wiek, mówimy, że jesteśmy „alt” chociaż mamy na przykład tylko 17 lat. 

Sie ist 17 Jahre alt

Tego typu zwrot zawsze wymaga podania liczby oraz nazwania, czego liczba dotyczy.

Ich bin ….. alt = Jestem (ileś lat) stara.
Ich bin ….. groß = Jestem (ileś metrów) duża.
Ich bin ….. schwer = Jestem (ileś kilo) ciężka.

Opuścić ostatni kolorowy wyraz w tych zdaniach można tylko wtedy, kiedy z rozmowy jasno wynika, czego dotyczą.

• nie o człowieku:

Ich muss hohe Zinsen zahlen.
Nur bei niedrigem Wasserstand kann man die Tür der Waschmaschine öffnen.
Das Kind sprang von einem hohen Baum und hat sich verletzt.
Eine niedrige Ausbildung bedeutet in der Regel auch einen niedrigen Lohn.


Za tydzień będzie kolejna dawka wiedzy. 

Hoch und groß. Opis wyglądu po niemiecku.