Falsche Freunde 4. Basilikum, Kran, List, Ruhm – czy znasz te niemieckie wyrazy?

To ostatni odcinek z cyklu „wydawało mi się, że wiem, co te słowa znaczą po niemiecku”.

Nie oznacza to, że więcej takich wyrazów nie ma, ale musimy zostawić trochę na kiedy indziej.

1. das Basilikum = bazylia

Basilikum kann man zwischen Tomaten pflanzen.
Bazylię można posadzić pomiędzy pomidorami.

bazylika = die Basilika

Die Basilika ist das Ziel vieler Pilger aus der ganzen Welt.
Bazylika jest celem wielu pielgrzymów z całego świata.

2. der Kollege = kolega z pracy

Magst du deine Kollegen in deiner neuen Arbeit?
Czy lubisz swoich kolegów w nowej pracy?

kolega, znajomy = der Bekannte

Ich habe nur wenige Bekannte in der Stadt.
Mam niewielu znajomych w mieście.

3. der Kran = dźwig, żuraw

Es ist verboten, den Arbeitsbereich eines Kranes zu betreten.
Nie wolno wchodzić w obszar pracy dźwigu

kran = der Hahn 

Kannst du einen tropfenden Hahn reparieren?
Czy umiesz naprawić cieknący kran?

4. die List = podstęp

Setzen wir List als Waffe ein.
Użyjmy podstępu jako broni.

list = der Brief

Seitdem es Emails gibt, habe ich keinen Brief mehr geschrieben.
Odkąd są e-maile, nie napisałem żadnego listu.

5. der Ruhm = sława

In der 90er Jahren stand Michael Jackson auf der Höhe seines Ruhmes.
W latach 90-tych Michael Jackson był u szczytu sławy.

rum = der Rum

Wird für Cuba Libre goldener oder weißer Rum verwendet?
Czy do Cuba Libre używa się złotego, czy białego rumu?

Niech wam się przyśni sławny rum, podstępnie napisany list, dźwig z cieknącym kranem, kolega nie z pracy (albo koleżanka) oraz bazylia, która rośnie w bazylice. Takie skojarzenia napewno pomogą wam zapamiętać te podchwytliwe słowa.

Do zobaczenia!

Falsche Freunde 4. Basilikum, Kran, List, Ruhm – czy znasz te niemieckie wyrazy?