Tak, nawet Skoda jest rodzaju męskiego J

 

Dziś tekst na temat rodzajników w języku niemieckim wycelowany w rodzajnik DER.

Also los….

Rodzajnika męskiego der używamy dla:

 1. wszystkich istot męskie – der Mann, der Soldat, der Arzt
 2. pór roku – der Winter, der Sommer
 3. miesięcy – der Januar, der Februar
 4. pór dnia – der Morgen (ale die Nacht)
 5. dni tygodnia – der Montag
 6. stron świata – der Osten
 7. wiatrów – der Monsun, der Passat (ale die Brise)
 8. szczytów górskich – der Brocken, der Vesuv (ale die Zugspitze)
 9. jezior – der Bajkal, der Bodensee
 10. rzeczowników odczasownikowych bez końcówki: der Sprung, der Lauf, der Gang
 11. marek samochodów – der BMW, der Skoda, der Opel
 12. rzeczowników zakończonych na

-ig        König, Honig

-ing      Herling, Fasching

-ling     Lehrling, Schmetterling

-or       Humor, Motor, Lektor (rzeczowniki obcego pochodzenia)

-ismus  Mechanismus, Kapitalismus (rzeczowniki obcego pochodzenia)