Rodzajnik męski

Tak, nawet Skoda jest rodzaju męskiego… 

Dziś tekst na temat rodzajników w języku niemieckim wycelowany w rodzajnik DER.

Also los….

Rodzajnika męskiego der używamy dla:

 • wszystkich istot męskich z natury – der Mann, der Soldat, der Arzt
 • pór roku – der Winter, der Sommer
 • miesięcy – der Januar, der Februar
 • pór dnia – der Morgen (ale die Nacht)
 • dni tygodnia – der Montag
 • stron świata – der Osten
 • wiatrów – der Monsun, der Passat (ale die Brise)
 • szczytów górskich – der Brocken, der Vesuv (ale die Zugspitze)
 • jezior – der Bajkal, der Bodensee
 • rzeczowników odczasownikowych bez końcówki: der Sprung, der Lauf, der Gang
 • marek samochodów – der BMW, der Skoda, der Opel
 • rzeczowników zakończonych na

-ig        König, Honig

-ing      Herling, Fasching

-ling     Lehrling, Schmetterling

-or       Humor, Motor, Lektor (rzeczowniki obcego pochodzenia)

-ismus  Mechanismus, Kapitalismus (rzeczowniki obcego pochodzenia)

Rodzajnik męski
Tagi: