Trennbar oder untrennbar? Czasowniki rozdzielnie złożone w niemieckim – część 2

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się takimi czasownikami rozdzielnie złożonymi, które mają jeden prefiks i wiadomo, jaki element czasownika należy w razie potrzeby oddzielić od reszty wyrazu. Dziś poznacie czasowniki, do których jest doklejony więcej niż jeden prefiks – rozdzielny lub nie. I teraz zaczyna się najlepsza zabawa!

Do czasownika może być doklejony zestaw prefiksów – dwa rozdzielne, dwa nierozdzielne oraz jeden rozdzielnia drugi nie – w obydwóch kolejnościach. Każdy z czterech typów tych czasowników może się inaczej zachowywać w różnych czasach i konstrukcjach. Popatrzcie na przykłady:

  1. Dwa prefiksy rozdzielne

Oba prefiksy oddzielają się od czasownika. W konstrukcjach, które tego wymagają, elementy ge– oraz zu wstawiamy pomiędzy prefiksy a temat czasownika.

vorübergehen – przemijać
hereinkommen – wejść do środka
davonlaufen – uciec stąd, uciec od tego

Bleib ruhig, der Schmerz geht schnell vorüber. – Zostań spokojny, bóg szybko mija.

Sie stehen noch draußen, sie sind nicht hereingekommen. – Oni stoją na zewnątrz, nie weszli do środka.

Findest du’s echt vernünftig einfach davonzulaufen? – Według ciebie to jest naprawdę rozsądne po prostu uciec stamtąd?

  • 2. Oba prefiksy nierozdzielne 

Oba prefiksy nie oddzielają się od czasownika. W formie Partizip II nie dodajemy ge-, a zu w konstrukcji bezokolicznikowej stoi przez czasownikiem.

verunglücken – być poszkodowanym, mieć wypadek

Das Risiko, im Auto tödlich zu verunglücken, ist hoch. – Ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń w samochodzie jest wysokie.

Ihr Mann ist auf der Autobahn verunglückt. – Jej mąż miał wypadek na autostradzie.

  • 3. Pierwszy prefiks jest nierozdzielny, a drugi rozdzielny.

Oba prefiksy nie oddzielają się od czasownika – analogicznie jak w punkcie 2.

sich verabschieden – żegnać się
beabsichtigen – zamierzać

Komm später vorbei, um dich zu verabschieden. – Przyjdź potem się pożegnać.

Wer weiß, was der Künstler beabsichtigt hat.– Kto wie, co artysta zamierzał?

  • 4. Pierwszy prefiks jest rozdzielny, a drugi nierozdzielny

Ten przypadek jest najbardziej skomplikowany, bo trzeba zapamiętać dwie zasady:

  • – Oddziela się tylko pierwszy prefiks.
  • – Tworząc formę Partizip II nie dodajemy przedrostka ge-.

vorbereiten – przygotowywać
anerkennen – uznawać, przyznawać

Wann bereitest du dich auf den Test vor? – Kiedy przygotujesz się do testu?

Ich habe mich bereits vorbereitet! – Już się przygotowałem.

Ich habe keine Lust, mich vorzubereiten. – Nie mam ochoty się przygotowywać.

Erkennen Sie ausländische Diplome an? – Czy uznają państwo zagraniczne dyplomy?

Wir sind verpflichtet, diese internationalen Regelungen anzuerkennen. – Jesteśmy zobowiązani uznać te międzynarodowe regulacje.

Wird mein Diplom hier anerkannt?  – Czy mój dyplom zostanie tu uznany?

Pamiętajcie, że często można sobie poradzić z rozdzielnymi czasownikami poprzez zastosowanie w zdaniu dodatkowo czasownika modalnego, które opisałyśmy w tym wpisie.

Trennbar oder untrennbar? Czasowniki rozdzielnie złożone w niemieckim – część 2