lekarki

Musicie wiedzieć, że język niemiecki jest bardziej sfeminizowany niż polski. W niemieckim od każdej zawodu, profesji, od każdej nazwy narodowości w formie męskiej, można – a nawet trzeba – utworzyć formę żeńską. Kiedy wołacie kelnera, mówicie Kellner, ale kiedy wołacie kelnerkę – mówicie Kellnerin.

Zauważcie, że rzeczowniki określające zawody ze słowem składowym „-mann“ nie otrzymują końcówki -in dla formy żeńskiej. Całe słowo -mann zostaje zastąpione słowem –frau. Logiczne, prawda?

Język polski jest z tym zakresie uboższy. Czasem możemy, ale nie musimy, albo nie da się używać na równi form żeńskich i męskich dla nazw zawodów. W przedszkolu jest pani przedszkolanka, ale pan przedszkolak już nie skojarzy się nam z opiekunem dzieci w wieku 3-5 lat.

W rządzie jest pan premier, ale premiera kojarzy nam się bardziej z salą kinową niż z panią piastującą stanowisko premiera.

W języku niemieckim jest dużo łatwiej i dużo bardziej sprawiedliwie i politycznie poprawnie. Nie ma dylematu, jak nazwać wiele pań wykonujących np. zawód psychologa. Po polsku panowie psychologowie dla jednych brzmi lepiej, niż psycholodzy, a obok wyrażenia panie psycholog używa się też psycholożki. Konflikt, która forma jest lepsza, pozostaje nierozwiązany. W języku niemieckim nie ma takich problemów. Zawsze wersja nazwy zawodu czy narodowości jest tylko jedna! I zawsze istnieje osobna wersja nazwy w rodzaju męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i w mnogiej.

Niniejszym przechodzimy do dzisiejszego tematu:

Łatwe tworzenie liczby mnogiej dla nazw zawodów w języku niemieckim

Rzeczowniki męskie – liczba mnoga:

der Keller > die Kellner
der Lehrer > die Lehrer
der Engländer > die Engländer

der Psychologe > die Psychologen
der Logopäde > die Logopäden
der Pole > die Polen

der Student > die Studenten
der Assistent > die Assistenten
der Polizist > die Polizisten

der Arzt > die Ärzte
der Koch > die Köche

Formy żeńskie tworzą liczbę mnoga poprzez dodanie końcówki -nen.

Rzeczowniki żeńskie – liczba mnoga:

Die Verkäuferin > die Verkäuferinnen

Die Chefin > die Chefinnen

Die Psychologin > die Psychologinnen

Die Polin > die Polinnen

die Ärztin > die Ärztinnen

die Engländerin > die Engländerinnen

Die Ärztin – die Ärztinnen. Liczba mnoga nazw zawodów i narodowości w języku niemieckim