Mowa zależna cz.3. Niech żyją szczytne ideały!

W ostatnich wpisach, tu i tu, poznaliście Konjunktiv I oraz indirekte Rede.

Ale Indirekte Rede to nie jedyne zastosowanie struktury Konjunktiv I.

Konjunktiv I stosowany jest w zwrotach typu:

Gott sei dank!  – Dzięku Bogu!
Es lebe die Freiheit!
– Niech żyje wolność!

Popularnym wyrażeniem jest też es sei denn, które znaczy mniej więcej tyle, co chyba, że (jest inaczej), albo jeżeli / pod warunkiem, że nie.

Ich gebe dir das Geld nächste Woche, es sei denn, dass du etwas dagegen hast. – Dam ci pieniądze w przyszłym tygodniu, chyba że masz coś naprzeciw / jeśli nie masz nic naprzeciw.

Konjunktiv I możecie czasem spotkać w zdaniach porównawczych nierzeczywistych ze spójnikiem als ob.

Er spricht so gut Polnisch, als ob er ein Pole sei. – Mówi tak dobrze po polsku, jakby był Polakiem.

Powyższe zdanie bez formy Konjunktiv I też jest poprawne. W codziennych rozmowach, od których nie zależy nasze życie, stanowisko pracy ani nasza opinia jako znanego polityka, pisarza czy prezesa, powiemy tak:

Er spricht so gut Polnisch, als ob er ein Pole ist.

Po raz kolejny na łamach tego bloga powtórzymy, że gramatyka jest narzędziem, którym mamy się posługiwać tak, żeby jak najdokładniej wyrażać swoje myśli i osiągać swoje cele. Używajcie form Konjunktiv I wtedy, kiedy potrzebujecie i wiedzcie, że inni też używają ich nie bez powodu. Odpowiedzialność cywilna za słowa — swoje i czyjeś — to ważna sprawa.

Mowa zależna cz.3. Niech żyją szczytne ideały!
Tagi: