O co chodzi z tym szykiem? O to, że czasownik przemieszcza się z zdaniu zależnie od tego, jaki spójnik (jaki łącznik) łączy zdania.

 

Szyk prosty

Ich lese ein Buch und meine Schwester hört laut Musik.

Szyk przestawny

 

Meine Schwester hört laut Musik, trotzdem kann ich das Buch lesen.

Szyk końcowy

 

Ich kann das Buch lesen, obwohl meine Schwester laut Musik hört.

Obwohl meine Schwester laut Musik hört, kann ich das Buch lesen.

 

Szyk prosty

 

Szyk przestawny Szyk końcowy

*najczęściej używane spójniki

und

aber

oder

denn

sondern

 

trotzdem

dann

darum

deshalb

deswegen

sonst

als

wenn

weil

dass

ob

damit

nachdem

ohne dass

anstatt dass

obwohl