Noch nicht, schon, nicht mehr. „Już nie” po niemiecku.

Niemieckie noch i polskie jeszcze używane są w obu językach w podobnych sytuacjach i nie sprawiają problemu.

Jeszcze jem.
Ich esse noch.

Ich bin noch nicht zurückgekommen.
Jeszcze nie wróciłam.

Inaczej ma się sytuacja z niemieckimi odpowiednikami wyrażeń zawierających słowo już.

1. Już

Kiedy zajrzymy do słownika w poszukiwaniu niemieckiego odpowiednika polskiego słowa już, zobaczymy wyraz schon. Trzeba jednak wiedzieć, że te słowa pokrywają się tylko dopóki polskie już jest pozytywne, niezaprzeczone.

Już zjadłem.
Ich habe schon gegessen.

Ich bin schon da.
Już jestem.

Zostaw, ja już to zrobię.
Lass das, ich mach’ das schon.

Komm schon!
Chodź już!

2. Już nie

Kiedy już nie ma dotyczyć przyszłości, po niemiecku trzeba powiedzieć nicht mehr.

Już nie będę jadł.
Ich werde nicht mehr essen.

Mnie tu już nie ma.
Ich bin nicht mehr da.

Nie chcę już brać w tym udziału.
Ich will nicht mehr mitmachen.

Już więcej nie przyjdę.
Ich komme nicht mehr.

Wyraz schon nigdy nie łączy się z samym słowem nicht, aby dać efekt polskiego już nie !!!

Czy to by było na tyle?

Noch nicht!  🙂

Kiedy już nie ma dotyczyć przeszłości, można powiedzieć schon nicht mehr.

Ich war schon 2 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt.
Już od dwóch lat nie byłem u dentysty.

Wir sind schon nicht mehr da.
Już nas tu nie ma.

Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich gestern auf der Party gemacht habe.
Sam już zupełnie nie wiem, co robiłem wczoraj na imprezie.

Jeśli wykreślimy z dwóch powyższych zdań słowo schon, ich znaczenie nie ulegnie zmianie. Zdania nadal będą poprawne gramatycznie, ale stracą swój wydźwięk emocjonalny.

Ich war 2 Jahre nicht mehr beim Zahnarzt.
Od dwóch lat nie byłem u dentysty.

Wir sind nicht mehr da.
Nie ma nas tutaj.

Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gestern auf der Party gemacht habe.
Nie wiem już, co robiłem wczoraj na imprezie.

Czujecie różnicę?

Schon można opuścić, natomiast absolutnie nie wolno pominąć słowa mehr w tych zdaniach – to już byłby i błąd gramatyczny, i wielkie nieporozumienie.

Noch nicht, schon, nicht mehr. „Już nie” po niemiecku.